evaplan2008 files wordpress com


    Denne masteroppgaven markerer slutten av et 5 års studie i by- og regionplanlegging, ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet) på Ås. Oppgaven er utviklet i sammenheng med den pågående evalueringen av plan- og bygningsloven, plandelen, NFR-prosjektet EVAPLAN 2008.


    PDF Document: