Prosjekt: Setesdal


    Statens vegvesen sin trafikkstasjon på Evje. Dette vil bli kunngjort i Setesdølen og Fædrelandsvennen. Planmateriale med vedlegg vil også være tilgjengelig på internett: www.bykle.kommune.no Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.


    PDF Document: