Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak


    og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse . Kunnskap om fysisk helse . Forstå sammenheng mellom fysisk og psykisk helse . Ha forslag til aktiviteter som fremmer fysisk og psykisk helse . Kunne planlegge og gjennomføre aktiviteter og ... Har god kunnskap om hvordan man veileder barn og ...


    PDF Document: