gudbrandsdolen23958230 files wordpress com


    Av disse er Harald Thoresen, Olemic Thommessen, Ole Widme og Laila Killi på valg I ar. Styremedlemmene velges for to år ad gangen. Styreleder og nestleder velges hvert år. Valgkomiteen foreslår at Harald Thoresen, Olemic Thommessen og Ole Widme gjenvelges til styret i Gudbrandsdølen AS. Som nytt styremedlem foreslås Gry Helene Stavseng.


    PDF Document: