Priser for Oppland fylke - opplandstrafikk no


    Gjelder på alle ruter i regi av Opplandstrafikk og Hedmark Trafikk innenfor fylkene. 30-dagersbillett Ungdom Tog/buss kr 330,-Gjelder i Oppland for tog Gjøvikbanen og busser i regi av Opplandstrafikk, fra 15 år t.o.m. 19 år. Sykkel/spark kr 25,-GRATIS sammen med periodebillett Nattbuss Vanlig takst Alle billettyper kan benyttes


    PDF Document: