EUROECHO-IMAGING ISTANBUL 11 -14 12 2013 - legeforeningen no


    Harald Brunvand, Agder Hjerteklinikk Flere sesjoner omhandlet bruk av nye ekko-kardiografiske metoder ved vurdering av iskemisk hjertesykdom. En egen sesjon om nye metoder innen stress-ekkokardiografi ble presentert med fokus på hvilken tilleggs-gevinst strain-analyse og perfusjonskontrast kan gi for å øke diagnostisk presisjon. Jens


    PDF Document: