Perifer&venekanyle&(PVK)& - akuttmedisinskgruppe no


    Prosedyre:%! Vask!hendene!dine,!og!finn!frem!alt!utstyr!som!du!trenger.!Ved!mistanke!om!blodsmitte!skal!det! brukes!hansker!ved!gjennomføring!av!prosedyren.!


    PDF Document: