ARBEID MED PERSONKARAKTERISTIKK - KOLONNENOTAT - Lesesenteret


    ARBEID MED PERSONKARAKTERISTIKK - KOLONNENOTAT . Arbeid i par med begrepene ytre og indre trekk. Noter stikkord i kolonnene under. Bruk novellen aktivt mens dere jobber. AXEL Ytre trekk (kjønn, alder, utseende, sosial status) Indre trekk (personlighet) Sitat fra teksten . Virker oppfinnsom «Det blir grått på


    PDF Document: