Lys og farger i klinisk odontologi Teori & praksis


    diffus refleksjon (gul-oransje) Adaptert fra McLean Alle kjente optiske fenomen er mer eller mindre til stede i et kompleks samspill mellom lys og tannstrukturer. ... Forandrer farge etter binding til tannoverflaten. Fargestoffene er egentlig N1-type fargestoffer som blir mørkere med tiden Binder seg til tannoverflaten og går


    PDF Document: