Arkitekturtermer - web abo fi


    indikerar inte automatiskt underordning i förhållande till en huvudbyggnad. Manierism Av ital. maniera eller sv. "manér". Stilperioden mellan renässans och barock, vanligtvis förlagd till 1500-talets andra hälft. Förknippas oftast med konst som demonstrerar överdriven virtuositet, komplexitet eller nyckfullhet.


    PDF Document: