Malcolm Ross planleggingsmodell for Kunst og håndverksfaget


    Malcolm Ross planleggingsmodell for Kunst og håndverksfaget. ... En annen didaktisk modell kan vi kalle for mål– middel- modellen. Vi tar utgangspunkt i de eksisterende planer for barnehagen/skolen, og velger et eller flere av de aktuelle målene. Deretter innhold, arbeidsmåter og materiale/teknikk for å nå målet.


    PDF Document: