ROMANTIKKEN - Lesesenteret


    Pigen paa Anatomikammeret, Henrik Wergeland, kopi For trykkefriheten, Henrik Wergeland, side 147 Fredag 2t Wergeland, Welhaven og lyrikksjangeren Vi fokuserer på språklige virkemidler. Sjøfuglen, Welhaven, kopi. Vi trener på å skrive analyse av lyrikk.


    PDF Document: