NOR1302 Nordisk barne- og ungdomslitteratur 1


    tredjepersonsforteller i barne- og ungdomslitteratur. Vis til eksempler fra pensum i drøftinga. 4. Hva kjennetegner fantasy? Del II - langsvarsoppgave Velg én av disse oppgavene: Oppgave 1 Gi en analyse av Kjersti Annesdatter Skomsvolds roman Meg, meg, meg (2015) med utgangspunkt i det vedlagte utdraget. Se vedlegg 1. Oppgave 2


    PDF Document: