Sola Flyklubb IRS-rapport 2015#9


    Sola Flyklubb IRS-rapport 2015#9 Avviksrapport Korreksjon(er) Oppfølging Godkjennende Fartøysjef ble kontaktet og bekreftet at rorlåser ble montert, men at stikkelås ble glemt.


    PDF Document: