Ironi som effektiv kommunikation - PURE


    Sarkasme Forskellen på ironi og sarkasme synes blot at være dette at ironien går efter bolden, mens sarkasmen går efter spilleren. Ved ironien er det tanken der udstilles og dementeres, mens det ved sarkasme er tankens ophav der kritiseres og hånes. Der er ikke noget skarpt skel her, for ingen


    PDF Document: