RAPPORT FRA BARNETRÅKKREGISTRERINGEN PÅ KVELDE BARNE- OG


    Marianne Brekka, Trine Flesche og Hanne Holmen møtte på Kvelde skole kl .09. Vi presenterte oss, forklarte hva barnetråkk er, hvilken nytteverdi det har og hvordan det skulle gjennomføres. Barnetråkk er også en form for medvirkning i demokratiet vårt. Barna ble inndelt i grupper 4-5 elever som ble fordelt i 2 ulike klasserom.


    PDF Document: