hagebyen1 files wordpress com


    Nansenparken barnehage. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for barnehage innenfor gnr 41 bnr 903. Viktige problemstillinger vil være utendørs lekearealer, trafikkavvikling og areal for levering og henting. Planområdets areal ved oppstart utgjør 6412 m2, men den endelige avgrensning vil bli avklart som en del


    PDF Document: