Marit Rikoll - veileder, VID vitenskapelige høgskole


    sykepleie, Pål Abrahamsen, Morten Hammer, Anne- Grete Tuseth, Frode Kavli, Grete Lilledalen, alle i systemisk familieterapi. Teoretisk forankring og praksis (hvilken/hvilke retninger og tilnærminger i fagfeltet jeg er særlig opptatt av å arbeide ut fra): Opptatt av psykisk helse, barn og unge og


    PDF Document: