320 / v 2 P Første avstigning Buvikkrysset / Trondheim


    320Trondheim -Orkanger -Hitra -Frøya L Korrespondanse 561 / Corresponds with 561 P Første avstigning Buvikkrysset / K Korrespondanse 310 / Corresponds with 310 First disembarkment Buvikkrysset 320 Trondheim - Orkanger - Hitra - Frøya 2 1/2 Tidligste passeringstider. I perioder med mye trafikk vil bussen kunne passere noen minutter senere.


    PDF Document: