Studieplan Videreutdannig i Kunst- og uttrykksterapi 2014


    Kommunikasjon (NIKUT). NIKUT ble etablert i 1993 og er en non-profit organisasjon med formål å bidra til utvikling av kunst- og uttrykksterapi i Norge, stimulere til og utvikle samarbeid med tilsvarende institusjoner i de nordiske land, andre europeiske land og USA for å opprettholde høy kvalitet i profesjonsutøvelse og forskning.


    PDF Document: