Vannkraft - web phys ntnu no


    Hvordan er et vannkraftverk oppbygd, og hvordan blir elektrisk strøm laget fra energien i vannet? Et vannkraftverk er oppbygd av flere faktorer. Fra ulike steder bli vann ført til kraftstasjonen. Vannet treffer på et vannhjul, en turbin, som, pga energien i vannet, går rundt. Turbinen står i


    PDF Document: