ROMANTIKKEN - lesesenteret uis no


    ROMANTIKKEN Hva sier læreplanen om hva dere skal kunne? Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Skriftlige tekster • Lese et utvalg sentrale norske tekster fra middelalderen fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold • beskrive utviklingen av egne tekster


    PDF Document: