Litteraturliste Videreutdanning i sykepleie til pasienter


    Litteraturliste Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom Kull 8 2018 – 2020 Totalt ca. 4800 sider; 400 sider tilsvarer 5 stp. (studenten må selv kontrollere


    PDF Document: