15 Forskrift av 3 april 2008 nr 320 om


    kan variere over tid, og ikke knytter avgjørelsen til bestemte og entydige kriterier, men gir ... Ordinering gjennom prosedyrer kan da skje til grupper av pasienter som er definert ut fra nærmere bestemt helsetilstand. 3. ... samt hvem som har gitt legemidlet, skal dokumenteres.


    PDF Document: