Vedlegg 5A: Vitenskapelige presentasjoner og konferansebidrag1


    Barnefamilier, fruktbarhetsnivå og samfunnsplanlegging. Møte Barnefamilieutvalget; 2016-08-22 Keilman, Nico. Probabilistic demographic forecasts. Symposium in honour of Wolfgang Lutz; 2016-12-05 - 2016-12-07 Keilman, Nico. Probabilistic household forecasts for Denmark, Finland, and the Netherlands 2011-2041: Combining the Brass


    PDF Document: