NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball


    Mer om differensiering i «Flest mulig – Best mulig – lengst mulig HOSPITERING Hospitering er et eksempel på differensiering der spillere i perioder får trene og spille i høyere aldersklasse, i tillegg til sitt opprinnelige års trinn. Interne retningslinjer for hospitering i klubb skal finnes i Sportsplanen.


    PDF Document: