Tilsetting i vitenskapelige stillinger - endring av


    4. bedre ivaretakelse av søkerne Endring i rutiner og arbeidsflyt for tilsetting i vitenskapelige stillinger, gjøres gjeldene fra 1.april 2014. Universitetsdirektøren vil peke på tre sentrale endringer i arbeidet: UiT /Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø /77 64 40 00 / [email protected] / uit.no 2


    PDF Document: