Business Plan - uio no


    Kapitalbehov og hvordan kapitalen skal brukes. 9 questions... Who is the new venture’s customer? How does the customer make decisions about buying this ... Hva er deres styrker og svakheter? Hva vil deres respons til nykommeren være? Hvordan vil dere svare på denne utfordringen?


    PDF Document: