Sopp og nyttevekster - Amazon Simple Storage Service


    I Sopp og nyttevekster 4-16 begynte vi på en serie om Natur i Norge, det nye naturkartleggingssystemet som det er meningen at vi skal ta i bruk. Redaksjonen har måttet bruke litt ekstra tid på finne riktig plass for sopp i NiN. Vi kommer til å fortsette den serien i neste nummer.


    PDF Document: