alumnimeldingerr files wordpress com


    re ril kald fusjon. Det under-vises i If-NR pa Massachusetts Institute 0t Technology (MIT), men i starten av kurset advares stu- dentene om at deres valg av studium kan komme til å skade karri eren deres. En avgrunnene til at Olafsson na kan utta- le seg säpass skräsikkert om noe Som blant fysikere nest oppfattes som urnulig, er at


    PDF Document: