Balancegangens svære kunst - Aalborg Universitet


    Balancegangens svære kunst 3 Forord Dette speciale er et resultat af en virkningsevaluering af den praktiske anvendelse af visitationsværktøjskassen af visitationsteamet i Projekt Aktiv Afklaring i Slagelse Kommune. Evalueringen beskæftiger sig overordnet med skismaet metodestyring og regelorientering over for frontliniens autonomi og skøn.


    PDF Document: