Dusch- & badkarsblandare Dusj- & badekarblandere Suihku


    monteras. Hafa ansvarar inte för funktionsstörningar som orsakas av främmande partiklar i blandaren. Montering av blandare och inkoppling till fastighetens rörsystem ska utföras fackmannamässigt. Luk for vandet! Rørledninger skal spules rene, før blandingsbatteriet mon-teres. Hafa er ikke ansvarlig for funktionsforstyrrelser, der


    PDF Document: