Tømekalender i Bygland kommune 2017 Setesdal Miljø og


    dal Miljø og Gjenvinning (37 93 17 00 så får du tilsendt ei utskrift av kalenderen i posten. 2017 Grå dunk= Restavfall Brun dunk = Matavfall Grøn dunk= Papir Plastsekk = Plast = Glas/Metall Tømekalender i Bygland kommune Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Nesmoen Gjenvinningsstasjon. Opningstider: 2. onsdag i månaden kl. 14.00 - 18.00 4 ...


    PDF Document: