Notam Norsk senter for teknologi i musikk og kunst


    Karima Furuseth, Jøran Rudi og Per Martinsen. Musikkarvkonferansen Som en del av Musikkarvkonferansen holdt Notto Thelle og Jøran Rudi et foredrag om arkivering, migrering og fremføring av computermusikk for et internasjonalt fagmiljø som var samlet på Nasjonalbiblioteket den 9. desember. Kolleger


    PDF Document: