norskibergen2016 files wordpress com


    Setninger, setningsledd og ordstilling Oppgave8 Presentering Setningene nedenfor det være mulig å skrive på norsk, og de brukes av og til for variasjonens skyld. Men det er mye mer vanlig (og ofte bedre) å uttrykke slike informasjoner med presenteringg. Studer eksemplene på side 15 i Håndbok i grammatikk og språkbruk. A Bewnn med det. 1 ...


    PDF Document: