kringkollen1 files wordpress com


    forslag 6, kjøpes inn reparasjonsasfalt, slik at man kan tette de største sprekkene midlertidig. Disse sakene må sees i sammenheng, og at utgiftene prioriteres, da det totalt sett er snakk om så store summer Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. Maling av grønne og blå rekker på midtre tun.


    PDF Document: