Tema: debatt, muntlig øvelse - lesesenteret uis no


    Ann-Synøve Lindkjenn, Øreåsen BU, febr 2012 2 Tema: debatt, muntlig øvelse Mål: at elevene skal lære seg spilleregler for debatt og at de skal oppleve at deres argumenter


    PDF Document: