OM KUNST OG ESTETIKK - helgereistad com


    Om barnets estetiske uttrykk og "det muliges rom". Den engelske dramapedagogen og forfatteren Peter Slade kalte barnets eget estetiske uttrykk for "child drama" da jeg intervjuet ham i 1970. Han mente at det var pedagogens jobb å veilede barnet slik at det fikk gi uttrykk for sine egne inntrykk i den dramatiske leken.


    PDF Document: