Bokstavlæring - lesesenteret uis no


    mange og ulike skrivesituasjoner. La dem få tilgang til mange og enkle bøker. Gi barna erfaringer som viser dem at de faktisk kan bruke bokstavene til å lese og skrive, og at det kan


    PDF Document: