Undersøkelser av biocider i museer


    Tre/tekstilimpregnering, plantevernmiddel. Giftig, kreftfremkallende og meget miljøskadedlig. Forbudt å bruke i Norge. Kan komme i behandlede produkter. •Tinnorganiske forbindelser (TBT). Bunnstoff på båter, treimpregnering, husbeis, pantevernmidel. Svært miljøskadelige og svært giftige for mennesker. Bruk sterkt regulert.


    PDF Document: