Nattlandskole,CO2 5målinger &jan 2012 CYTOXAS&


    s.4.20.01.2012.N.S.!! CO2nivåetoverstigeradministrativnorm(1000ppm(1800mg/m 3))flereganger gjennomdagen.Utfyllingavskjema"TilRektorvedskolen"eridetaljgjennomgått


    PDF Document: