SPORTS- OG UTVIKLKINGSPLAN BARNE FOTBALL


    Motorisk gullalder – VIKTIG Å UTNYTTE DETTE I FORHOLD TIL BEVEGELSESERFARING med tanke på koordinasjon, balanse, motorikk, kroppsbeherskelse; innlæring av disse elementene gunstig. » Gunstig for påvirkning av holdninger. » Opptatt av regler og rettferdighet.


    PDF Document: