NGU Rapport 2012 049 Undersøkelser av sand- og


    Kartkoordinater for målingene er vist i databilag 2. Georadaren som ble benyttet er digital og av typen pulseEKKO PRO (Sensors & Software Inc., Canada). Nærmere beskrivelse av målemetoden er vist i tekstbilag 2. Det ble for alle profilene benyttet en sender på 1000 V og antenner med senterfrekvens 100 MHz.


    PDF Document: