Oppslagsbok Håndbok om kjemiske undersøkelser


    skål med eddik og sett hvordan det har blitt dannet gassbobler? Da har du sett en kjemisk reaksjon. En kjemisk reaksjon skjer når stoffer endrer seg og blir til nye stoffer. Ved å bruke denne boka, få hjelp fra en voksen og bruke noen hverdagsstoffer som er lette å finne, kan du undersøke ulike kjemiske reaksjoner. Du kan finne ut hvilke


    PDF Document: