Prédikátor 1-6 - Amazon Simple Storage Service


    4 Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejébõl élõ víz folyamai ömlenek!” Ezt pedig a Lélekrõl mondta Az ember természetének harmadik vetületérıl szólt, amelyet a mai oktatási


    PDF Document: