DELTAGERLISTE Kunst, sted og mennesker


    Elisabeth Rafael Kreutzfeldt Guldborgsund Kommune Elisabeth Toubro Kunstner Gerd Rathje Museet for Religiøs Kunst Ghita Warrer Kultur- og Fritidsafdelingen - Silkeborg Kommune Gitte Kjeldsen Ringkøbing Skjern kommune Gitte Marling Aalborg Universitet Gunnar Thorup Ringkøbing Skjern Kommune - Kunstudvalget


    PDF Document: