elvebreddenovre files wordpress com


    Hus 4 bruker kun 3 % av underliggende takflate til oppbygg og 3 % til pergola. ... Tørrkjølere er svak støyende og kan teknisk sett plasseres på andre tak som også benyttes til felles utearealer, men vil i så fall være langt mer synlig enn ved foreslått plassering på hus 2. Tak på hus 2


    PDF Document: