2010 - Amazon Simple Storage Service


    1.2 Besøk på hyttene Besøket i fjellet følger ikke helt opp denne veksten. Likevel har det vært en positiv utvikling på de betjente hyttene med 2 % besøksvekst. Totalbesøket på de betjente hyttene var på 16 727. Sylan hadde en vekst på hele 8,9 %, mens Trollheimen opplevde en nedgang på 1,5 %.


    PDF Document: