KYRKJEBLAD - nord-fron kirkene net


    Familievernkontoret Otta Når sinnet tek styringa. 4 Kyrkjeblad for Nord-Fron Eit bilete teke frå kyrkjetårnet i Kvamskyrkja syner røy-ken frå pipene på fabrikken i Kvam. Vi har nok mang ein gong tenkt tankar om at denne røyken ikkje alltid er av det gode for bygda og folket som


    PDF Document: