OPPLEV ”SMAKEN AV SETESDAL” - img1 custompublish com


    Kryddersmør, Rømmegraut og Ryfylkegome. Smøret herifrå byggjer på tradisjonar og fagkunnskap - det blir kjerna av rømme (syrna fløte) på gammaldags vis. Meieribestyrar Tor Kåre Helleland og dei tilsette tek og på seg lisensproduksjonar, som ”Søren så godt”. Det nyaste produktet er frosne kuvertporsjonar til storhushaldskundar.


    PDF Document: